lauranen's profile

My Posts

Finnish Project Summary

Forssan kaupunki on viime syksynä hankkinut keskeiseltä sijainnilta, heti Tourujoen toisella puolen olevan entisen Kankaan paperitehtaan alueen. Tehdasrakennuksista osa säilytetään, osa puretaan ja alueelle rakentuu seuraavien vuosien aikana Jyväskylän kaupunkikeskustan jatke - mutta minkälainen?
Suunnittelu on vasta aivan alussa ja nyt haetaan osallistuvan kaupunkisuunnittelun keinoin mahdollisimman laaja-alaista näkemystä ja rikasta aineistoa aluesuunnittelun tueksi.
Piippu ja kuusi

Tehtävänantona kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille on luoda vapaamuotoisesti oma visio siitä, millaiseksi he haluaisivat nähdä Kankaan alueen kehittyvän. Kunnon vision tuottaminen vaatii jonkin verran aikaa ja paneutumista, siksipä kannustammekin samanmielisiä tekemään ehdotuksia ryhmissä. Matalamman kynnyksen osallistuminen on mahdollista sivuston kautta 24.4. alkaen muiden tekemiä ehdotuksia kommentoimalla, Kangas-kyselyyn vastaamalla, tekemällä oman Päivä Kankaalla -kertomuksesi ja osallistumalla Kaupungin Kangas -seminaariin.
Ideoita kerätään 24.2.-31.3.2011, eli aikaa ei ole kovin paljon. Siksi kannattaakin toimia heti, kun on lukenut tämän loppuun! Kerää porukka, valitse näkökulma, aloita ideointi ja ota tarvittaessa yhteyttä Hub Jyväskylään.
Odotamme ideoitanne innolla!

Comment this Post

    No comments added

To comment this post you must be logged.